środa, 4 września 2013

Scrapuj i śpiewaj

Dzisiaj poscrapowałam w takt muzyki i przedstawiam LO, które wykonałam wg mapki na

Zgłaszam moją pracę na to wyzwanie.Happiness
More or less
It's just a change in me
Something in my liberty
Oh, my, my
Happiness
Coming and going
I watch you look at me
Watch my fever growing
I know just where I am

But how many corners do I have to turn?
How many times do I have to learn
All the love I have is in my mind?

Well, I'm a lucky man
With fire in my hands

Happiness
Something in my own place
I'm standing naked
Smiling, I feel no disgrace
With who I am

Happiness
Coming and going
I watch you look at me
Watch my fever growing
I know just who I am

But how many corners do I have to turn?
How many times do I have to learn
All the love I have is in my mind?

I hope you understand
I hope you understand

Gotta love that'll never die

Happiness
More or less
It's just a change in me
Something in my liberty
Happiness
Coming and going
I watch you look at me
Watch my fever growing
I know
Oh, my, my
Oh, my, my
Oh, my, my
Oh, my, my

Gotta love that'll never die
Gotta love that'll never die
No, no
I'm a lucky man

It's just a change in me
Something in my liberty
It's just a change in me
Something in my liberty
It's just a change in me
Something in my liberty
Oh, my, my
Oh, my, my
It's just a change in me
Something in my liberty
Oh, my, my
Oh, my, my
Szczęście
Mniej lub więcej
To tylko ja się zmieniam
Coś w mojej wolności
Oh my, my [ew. nie do wiary]
Szczęście
Jest i przemija
Widzę cię patrzącą na mnie
I wiem gdzie jestem

Ale ile jeszcze razy będę musiał zawracać
Ile razy jeszcze muszę dostać nauczkę
Cała miłość, jaką mam w sobie, jest w moim umyśle

Cóż, jestem szczęściarzem
Z żarem w dłoniach

Szczęście
Coś u mnie
Stoję nagi
Uśmiecham się, nie wstydzę się
Tego kim jestem

Ale ile jeszcze razy będę musiał zawracać
Ile razy jeszcze muszę dostać nauczkę
Cała miłość, jaką mam w sobie, jest w moim umyśle

Mam nadzieję, że rozumiesz
Mam nadzieję, że rozumiesz

Trzeba kochać, to nigdy nie umrze

Szczęście
Mniej lub więcej
To tylko ja się zmieniam
Coś w mojej wolności
Oh my, my [ew. nie do wiary]
Szczęście
Jest i przemija
Widzę cię patrzącą na mnie
Patrz, mój zapał rośnie
Wiem
Oh my, my

Trzeba kochać, to nigdy się nie skończy
nie, nie
Jestem szczęściarzem

To tylko ja się zmieniam
Coś w mojej wolności
To tylko ja się zmieniam
Coś w mojej wolności
To tylko ja się zmieniam
Coś w mojej wolności
Oh my, my
To tylko ja się zmieniam
Coś w mojej wolności
Oh my, my
 

4 komentarze: